• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Porady : Świadczenia opiekuńcze

 

Obok zasiłku rodzinnego drugą formą pomocy rodzinie będą świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany będzie niezależnie od dochodu i wyniesie 153 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał:

1. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałym przez ukończeniem 21 roku życia.