• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Porady : Radio i Telewizja - bez abonamentu

Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni:
w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa),
niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,  osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej.

Mówi o z tym rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 1996 r. (Dz. U. nr 82, poz. 383).

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 27 czerwca 1996 r.
w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

§ 4. 1. Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:

osoby:

zaliczone do I grupy inwalidów,
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji,
o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
osoby, które ukończyły 75 lat,
osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej,
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).

§ 4. 2. Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
_____________________________
Dane pochodzą z Vademecum Osoby Niepełnosprawnej, wyd.II, Klon JAWOR 2003