• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na przykładzie miasta Lęborka) wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i administracji rządowej.

Do podstawowych zadań należy:

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

likwidacja barier architektonicznych,

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

ocena wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy i wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na nowo utworzonych stanowiskach pracy,

dofinansowanie do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych,

wydawanie legitymacji uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

współpraca z rodzinami zastępczymi w zakresie działań na rzecz powierzonych dzieci w rodzinach zastępczych,

umieszczanie nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej o odpowiednim profilu,

współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami w zakresie pomocy społecznej i ich wspieranie,

współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i rodzin.


Adresy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Pomorskie:

Bytów
ul. Domańskiego 2, 77-100 Bytów
Tel. (59)822-44-26, Fax. (59)822-44-04,

Chojnice
ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice
Tel. (52)395-07-35, Fax. (52)397-50-20

Człuchów
ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów
Tel. (59)83-45-147, Fax. (59)83-45-147,

Kartuzy
83-800 Kartuzy, ul. Mściwoja 24,
0 – 58 Tel.685-33-20, Fax. 681-36-43, e-mail: pcpr_kartuzy@zps.gda.pl

Kościerzyna
ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna
Tel./Fax. (58)686-43-51,

Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 85-200 Kwidzyn
Tel. (55)279-99-15, Fax. (55)279-99-16

Lębork
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Tel. (59)862-81-06, Fax. (59)862-14-06

Malbork
Pl. Słowiański 17, 82-300 Malbork,
Tel. (55)272-36-71 wew. 44, Fax. (55)247-34-62

Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. (55)247-36-71 wew.49, Fax. (55)247-36-70

Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58)773-20-86, Fax. (58) 683-48-99

Puck
ul. Mestwina 32, 84-100 Puck
Tel. (58)673-41-93, Fax. (58)673-41-91

Słupsk
ul. Jan Pawła II 1, 76-200 Słupsk
Tel. (59)841-43-11, Fax. (59)841-43-11

Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański
Tel./Fax. (58)561-41-26

Tczew
ul. Dąbrowskiego 18, 83 – 100 Tczew
Tel. (58)532-07-84, Fax. (58)531-29-26,

Wejherowo
ul. Strzelecka 9, 84 – 200 Wejherowo
Tel. (58)672-40-63, Fax. (58)672-27-02