• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Sprawozdania

 

 • STATUT  Pobierz
 • KOMISJA REWIZYJNA Pobierz
   • Sprawozdanie finansowe 2014  Pobierz
   • Sprawozdanie merytoryczne 2014 Pobierz
   • Bilans i rachunek wyników 2014 Pobierz
   Sprawozdanie finansowe 2013  Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne 2013 Pobierz
  • Bilans i rachunek wyników 2013 Pobierz
  • Sprawozdanie finansowe 2012  Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne 2012 Pobierz
  • Bilans i rachunek wyników 2012 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe 2011  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2011 Pobierz
 • Bilans i rachunek wyników 2011 Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe 2010  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2010 Pobierz
 • Bilans i rachunek wyników 2010 Pobierz